Chính sách
Bảo mật thông tin

Nội Dung của quy Định về sự riêng tư

Phần Quy Định về Sự Riêng Tư này nêu rõ cách thức chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn. Quy định này cũng sẽ trình bày về việc chúng tôi xử lý các thông tin nhận dạng cá nhân mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi tiết lộ cho chúng tôi.

Quy định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là nhân viên của chúng tôi Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng một trương trang mục trên website thienminhoffice.com, khi bạn sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm của Thiên Minh và khi bạn tham gia các chương trình khuyến măi. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.

Khi KH đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu tên, địa chỉ, email, ngày tháng năm sinh, giới tính, và một số thông tin cá nhân khác. Sau khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác định được danh tính của bạn.

Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong hệ thống của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP của bạn, các thông tin có trong tập tin cookie và trang web bạn đã yêu cầu.

1.Sử dụng thông tin :

Công ty PTCN Thiên Minh chúng tôi có thể sử dụng những thông tin quý khách hàng cung cấp để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức:

Thư ngỏ, thư cảm ơn

Đơn xác nhận đặt hàng

Thông tin về kỹ thuật sản phẩm và bảo mật,

Cung cấp thông tin các chương trình khuyến mãi sản phẩm và các dịch vụ mới. 

2.Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó;

Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;

Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp chúng tôi.);

Chúng tôi tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý; hoặc

Chúng tôi thấy rằng các hành động của bạn trên các trang web của chúng tôi là vi phạm điều khoản sử dụng, hoặc các quy định hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

Thay đổi Thông Tin 
Chúng tôi cho phép bạn sửa đổi thông tin cá nhân của bạn và các lựa chọn ưu tiên vào bất kỳ lúc nào, trong đó bao gồm cả việc bạn có muốn chúng tôi liên lạc với bạn về các chương trình giảm giá  hoặc quảng bá các sản phẩm mới hay không.

Bạn có thể xóa bỏ hoặc thêm bớt các sản phẩm trong giỏ hàng của bạn với điều kiện bạn chưa thanh toán. Trong trường hợp bạn muốn ngưng sử dụng các dịch vụ hoặc trả lại sản phẩm đã thanh toán, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Bảo Mật Thông tin 
Thông Tin Cá Nhân của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho bạn.Chúng tôi tạo ra chính sách bảo mật này để chứng minh cho cam kết về sự an toàn bảo mật với quý khách. Qua Chính sách bảo mật thông tin này, chúng tôi muốn quý khách hiểu được về việc chúng tôi thu thập thông tin khách hàng, việc sử dụng và chia sẽ thông tin cũng như việc bảo mật thông khách hàng của chúng tôi.
 

Zalo
Hotline tư vấn: 0902 310 648